Zamek Pieskowa Skała

W malowniczej Dolinie Prądnika znajduje się jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej w Polsce – zamek Pieskowa Skała. Wysokie, pionowo opadające skały o wysokości ponad 20 metrów czynią go niedostępnym od strony południowej, zachodniej i północnej. Jedynie strona wschodnia pozbawiona naturalnych przeszkód, została zabezpieczona systemem fortyfikacji bastionowych trudnych do zdobycia. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1315.